Incassobureau

Een incassobureau. Als ondernemer hoop je hier natuurlijk nooit gebruik van te hoeven maken. Het kan echter gebeuren dat er geen enkele andere uitweg is. Een incassobureau wordt ingeschakeld wanneer betaling door klanten uitblijft. Wanneer je als ondernemer diensten hebt verleend of producten hebt verkocht, is de klant verplicht om hier een vergoeding voor te geven. Doet hij dit niet, dan is hij strafrechtelijk te vervolgen. Wanneer er geen contact meer met de klant mogelijk is, zal er doorgaans worden aangeklopt bij een incassobureau.

Ondanks dat de meeste mensen wel enige kennis hebben over hetgeen wat een incassobureau doet, bestaat er ook nog steeds veel onduidelijkheid. Zo verwarren veel mensen een incassobureau met een gerechtsdeurwaarder. Hoog tijd om voor wat opheldering te zorgen.

Wat doet een incassobureau?

Een incassobureau wordt ingeschakeld wanneer facturen niet betaald worden. Als er al meerdere malen contact is geweest tussen de geldeiser en de wanbetaler en het niet mogelijk is om een compromis te sluiten, dan is het mogelijk om professionele hulp in te schakelen. Een incassobureau is dan doorgaans de eerste stap die genomen wordt. Het incassobureau neemt, nadat deze de benodigde stukken heeft ontvangen, vervolgens door middel van een brief contact op met de wanbetaler. Hierin zal hij verzoeken om de facturen alsnog te voldoen.

In de meeste gevallen is enkel een brief van een incassobureau al voldoende. Vaak schrikt de wanbetaler hier al zo van dat de facturen snel worden afgehandeld. In sommige gevallen gebeurt dit echter niet. Dan zijn er helaas verdere stappen nodig. Als er nog niet betaald wordt, volgt doorgaans een nieuwe brief waarbij opnieuw incassokosten wordt gerekend. Vaak wordt er ook gedreigd met een beslaglegging. De incassobureau laat dit doorgaans eenvoudig lijken in de brief, maar dit is moeilijker dan het lijkt. Dit is weer een manier om de wanbetaler over te halen de facturen te voldoen.

Wat mag een incassobureau niet?

Een incassobureau is voornamelijk handig als pressiemiddel om klanten te laten betalen. Wanneer we kijken naar het rechtssysteem kan een incassobureau echter weinig. Afgezien van dreigen, communiceren en onderhandelen met de klant. Wanneer de zaak daadwerkelijk naar de rechtbank moet worden gebracht, zal hier een gerechtsdeurwaarder voor ingeschakeld moeten worden. Deze heeft meer bevoegdheden dan een incassobureau en kan tevens ook voor beslaglegging zorgen.

Een incassobureau mag nooit op eigen houtje beslag leggen. Dit moet altijd in samenspraak met een rechter worden gedaan en door een externe partij worden uitgevoerd.

Hier bestaan echter vaak wel onduidelijkheden over. Voornamelijk omdat incassobureaus vaak beslagleggingen als pressiemiddel gebruiken om bestaande facturen te laten voldoen. Het is echter onjuist wanneer je denkt dat dit bureau zelf de beslaglegging kan uitvoeren. Dit mag alleen een gerechtsdeurwaarder en hier gaat een heel proces aan vooraf.

Incassobureau starten: opleiding nodig?

Wil je zelf een incassobureau starten of wil je aan de slag gaan bij een gespecialiseerd incassobureau bij jou in de buurt? Dan hebben we goed nieuws. Voor het opstarten van een incassobureau heb je namelijk geen diploma’s nodig. Er is ook geen specifieke opleiding voor het starten van een incassobureau. Natuurlijk betekent dit niet dat je niet over de nodige kennis moet beschikken om succes te hebben.

Wil je je onderscheiden van de rest? Dan is het verstandig om je in te laten schrijven bij de NVI: de Nationale Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen. Hiervoor zal je een keurmerk moeten halen wat aantoont dat je alle uitgangspunten van het NVI volgt. Daarnaast is het natuurlijk van belang dat je op de hoogte bent van de rechten en plichten van een incassobureau. Ook is het belangrijk om meer te weten over het Nederlandse rechtssysteem. Als je ook daadwerkelijk spannende trajecten bij de rechter wilt volgen, kan je beter voor een opleiding ‘gerechtsdeurwaarder’ kiezen.